Brugfunctionaris

 

Ieder kind verdient dezelfde kansen en mogelijkheden. Maar dat is niet altijd het geval. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de dingen niet meer vanzelfsprekend zijn.

De brugfunctionaris:

 • Vormt een brug tussen ouders/verzorgers-kind-school-wijk
 • Betrekt ouders/verzorgers bij school
 • Stelt het kind centraal
 • Vangt signalen op en verwijst door: ogen en oren van de school.
 • Helpt ouders/verzorgers met hulpvragen
 • Kent de instanties om zo optimaal te kunnen samenwerken 

 

 

De brugfunctionaris kan u informatie gegeven:

 • Tegemoetkoming bijdrage Kinderopvang
 • Vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (VOS)
 • Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)
 • Voedselbank 
 • Computer
 • Leergeld 
 • Jeugdsportfonds
 • Zwemvangnet
 • Aanbod stadjespas- kinderen
 • Jeugdcultuurfonds  

  www. groningen.nl/minimaloket/kindpakket
   

Vriendelijke groet,

Irene Oosterhuis

Tel: 050-3210 454

E-mail: i.oosterhuis@o2g2.nl

 

Heeft u vragen? Ik hoor ze graag!

Ik ben op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag rond de aanvang van de schooltijd beneden in de wandelgangen, op het voorplein of in de koffiekamer te vinden.