Gezonde School: Bewegen

Beweging:

Onze school heeft het Vignet Gezonde School. Dit betekend dat wij een goed en uitgebreid aanbod hebben voor het bewegen van onze leerlingen. Zowel onder schooltijd tijdens de lessen van de brede vakdocent als buiten schooltijd tijdens activiteiten.

 

Bewegen onder jongeren is tegenwoordig niet meer zo van zelfsprekend. De Ploeg wil binnen haar lessen bewegingsonderwijs dat  leerlingen bewegen ervaren,  waarderen, ontdekken en leuk gaan vinden. Het uitgangspunt daarbij is “Leerlingen beter, samen leren bewegen”.

Dit doen wij door de leerlingen:   

  • te leren bewegen zodat ieder kind zijn eigen uniciteit kan ontdekken binnen het bewegen en hierin zijn/haar grenzen probeert op te zoeken
  • beter te leren bewegen door beweging situaties zo aan te bieden dat er voor elk kind plezier ten aanzien van bewegen ontstaat
  • samen te leren bewegen zodat een kind verantwoordelijkheid leert dragen bij het gezamenlijk uitvoeren van een bewegingsactiviteit

 

 

Buitenschools aanbod BSLIM                                                                                                                                                   

De Ploeg is tevens een Bslim-school. Bslim is een sportief leefstijlprogramma en sinds 2006 actief in acht wijken in de Stad Groningen en Ten Boer. Het programma brengt met zijn sport- en beweegactiviteiten de jeugd van 0 tot 15 jaar in beweging.
De activiteiten zijn een combinatie van nieuwe en bestaande initiatieven en wordt georganiseerd op school, in de vrije tijd en de directe omgeving van de jongeren. Binnen het programma wordt samengewerkt tussen Huis voor de Sport Groningen, gemeente Groningen, basisscholen/vensterscholen, scholen voor voorgezet onderwijs, het Hanze Instituut voor Sportstudies en het Alfa College.

Promotie voor dit aanbod gebeurt via de activiteitenladder, de Facebookpagina van Bslim en de Bslim website.

Hieronder het algemene aanbod:

  • laagdrempelig naschools sportaanbod/sportinstuif voor diverse leeftijdsgroepen in de eigen wijk, in samenwerking met sportverenigingen
  • actieve pauzes
  • promotie van bewegen, sporten, fair-play en gezonde voeding maakt onderdeel uit van Bslim
  • clinics door sportaanbieders

Tijdens de gymles en in de klas worden de Bslim-activiteiten gepromoot door de leerkrachten. Ook worden spelletjes die op school zijn behandeld tijdens de gymles uitgebreid of herhaald tijdens een sportinstuif. Daardoor is er een duidelijke koppeling en doorlopende (leer)lijn tussen de binnen- en buitenschoolse bewegingsactiviteiten.

 

Alle activiteiten vinden meestal plaats in de Sporthal van Hoogkerk, zijn zonder opgave en geheel gratis!

 

Voor vragen neem gerust contact op met:

Brede vakdocent Gineke Wijsbeek, 06 18 11 77 80, bredevakdocenthoogkerk@gmail.com

Vakdocent Bewegen Bas Drewes, b.drewes@o2g2.nl

Buurtsportcoach Joyce Rundervoort, 06 26 97 52 16, j.rundervoort@hvdsg.nl