Het Taalatelier

Sinds twee jaar voert SKSG Het Taalatelier uit op onze school uit. Geselecteerde kinderen uit groep 4 en 5 komen één keer per week na schooltijd/onder schooltijd gedurende 2 uur bij elkaar om op een speelse wijze taal- en leesactiviteiten te doen. Doel is om de kinderen, wiens taal- en leesprestaties op school achter dreigen te lopen, te sterken in hun zelfvertrouwen en het plezier in lezen en schrijven te ontplooien.

Er wordt gewerkt aan de hand van een programma, dat tot stand is gekomen in samenwerking met de Hanzehogeschool/PABO,  om  de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. De pedagogisch medewerkers van SKSG die het Taalatelier verzorgen zijn getraind in taalstimulatie. We zien dat kinderen die deel nemen aan Het Taalatelier veel plezier beleven aan de activiteiten.