Informatie en protocol luizen

 

Afbeeldingsresultaat voor luizenHoofdluizen zijn op zich betrekkelijk onschadelijke beestjes. Ze kunnen echter wel jeuk veroorzaken waardoor kinderen gaan krabben, zodat wondjes ontstaan met kans op infectie. Hoofdluizen dragen geen ziekten over. Eén luis legt zo’n 7 tot 8 eitjes per dag. Dit zijn ongeveer 250 eitjes in de maand. Om verspreiding te voorkomen is het erg belangrijk zo vroeg mogelijk maatregelen te treffen.  Jeuk is altijd een reden om te kijken of er hoofdluizen en neten op het hoofd te zien zijn.

Neten (eitjes) zijn meestal vuilwit tot geelbruin van kleur, een enkele keer ook zwart. Neten zijn ongeveer één millimeter groot en lijken op roos.
In tegenstelling tot roos zitten de neten aan de haren vastgekleefd, groeien mee met de haren en zijn moeilijk los te krijgen.

 

 

 

Bij constatering van hoofdluis handelt de school als volgt:

 

 • Iedere leerkracht is op de hoogte van hoe te handelen bij constatering van hoofdluis en/of neten.
 • Leerkrachten brengen op de dag van constatering de betreffende ouder op de hoogte middels discreet aanspreken of via telefonisch contact.
 • Leerkrachten brengen zelf op de dag van constatering alle ouders van hun groep op de hoogte met een algemene mededeling via de mail.
 • Leerkrachten regelen zelf in hun klas de luizencontroles met een ouder/verzorger
 • Mocht het niet lukken een ouder/verzorger te vinden dan in overleg met de parallelgroep gaan. In iedere groep moet gecontroleerd worden.
 • Leerkrachten leveren de controlerende ouder een groepslijst aan.
 • Leerkrachten informeren zelf de ouders vooraf over de luizencontroles in de groep via de klassenmail. Daarnaast vragen om gemakkelijke kapsels bij de kinderen. Dus geen ingewikkelde vlechten, kammetjes e.d.
 • Leerkrachten zorgen ervoor dat de directie en jeugdverpleegkundige ingelicht worden, wanneer er bij een bepaald kind of bepaalde kinderen drie keer kort achter elkaar hoofdluis/neten geconstateerd worden. Dit wordt altijd vooraf door de leerkracht met de betreffende ouder besproken.
 • Leerkrachten kunnen ertoe bijdragen dat het hebben van luizen uit de taboesfeer komt, door met de kinderen te praten over hoofdluizen of door ouders hierover te informeren. De informatie bevat altijd de volgende punten:

 

 

 • Hoofdluis heeft niets te maken met slechte lichaamsverzorging
 • Hoofdluis moet zo snel mogelijk behandeld worden
 • De school en omgeving moet zo snel mogelijk gewaarschuwd worden

 

 

Verder zal de school tijdens de jaarlijkse informatieavonden ouders/verzorgers vragen om in de groep van hun kind(eren) op vaste momenten te controleren op hoofdluis. Dit kan na iedere vakantie. Deze ouders worden ook gevraagd om de eerste controle na de zomervakantie te doen tot de jaarlijkse informatieavond.