Jeugdfonds Sport & Cultuur

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen helpt! Zij betalen de contributie/lesgeld en eventueel benodigde attributen voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst– of theaterschool.

 

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een zogenaamde intermediair; een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind of gezin. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les.

 

Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met de intermediair.

NB. Klik voor de aanvraag op het woord ouderkaart.

 

Onze intermediair is: Irene Oosterhuis, brugfunctionaris OBS de Ploeg

 

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie/het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Voor een sportaanvraag is maximaal € 225,- en voor cultuur € 450,- per kind per jaar beschikbaar. Na goedkeuring van de aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of cultuuraanbieder betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.