Kunst & Cultuuronderwijs

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen in aanraking te brengen met een divers aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Ervaren, plezier beleven en deelnemen aan culturele activiteiten staan daarbij centraal. Het verrijkt de ervaringswereld van de kinderen en draagt bij aan een bredere algemene ontwikkeling waarbinnen kinderen in staat zijn hun leercapaciteiten optimaal te benutten.  Culturele vorming draagt  bij aan het ontwikkelen van eigenschappen zoals: concentratie, beschouwing, vergelijking, acceptatie van verschillen, leren genieten, onderzoeken, oplossingen zoeken, ondernemen en zelfvertrouwen opbouwen. Wij leren Kinderen een basishouding aan om vaardigheden als bekijken, beluisteren, bespreken, reflecteren, zelf creëren en betekenis geven te kunnen toepassen. Het team heeft een basishouding die cultuur als een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs beschouwt. Onder leiding van onze cultuur coördinator  volgt ons team geregeld workshops om de deskundigheid te bevorderen.

Waarom vinden we het  belangrijk aandacht te besteden aan culturele en kunstzinnige vorming binnen het basisonderwijs?

  • omdat er naast de cognitieve vakken ook aandacht besteed moet worden aan de ontwikkeling van de expressiviteit
  • omdat afwisseling van activiteiten op school de leerling veel meer uitdaging biedt en motiverend werkt
  • omdat elk kind anders is en wij aandacht besteden aan talentontwikkeling
  • omdat de kunstzinnige vakken helpen bij het ontwikkelen van allerlei eigenschappen in de mens
  • om kinderen kennis te laten maken met dit vakgebied zodat ze daar later professioneel of recreatief mee verder kunnen
  • als verrijking van de ervaringswereld van de kinderen
  • als bijdrage aan de algemene ontwikkeling van de leerlingen

In het algemeen is het onze overtuiging dat als kinderen met plezier naar school gaan, hun leercapaciteiten optimaler benut worden.

Eigen cultuurmenu groep 1 t/m 8 obs De Ploeg 2016-2026

Het planmatig aanbieden van de zeven kunstdisciplines gedurende de jaren dat een kind bij ons op school zit.

Onder de zeven disciplines wordt verstaan: beeldende vorming, muzikale vorming, dans, drama, literatuur, media educatie en cultureel erfgoed.

Ons eigen cultuurmenu wordt gevormd door de zeven kunstdisciplines roulerend aan bod te laten komen. Daarbij komt de discipline  “cultureel erfgoed” één keer in de twee jaar terug en de andere disciplines één keer per vier jaar.

Met behulp van onderstaan schema koppelen wij het aanbod van het cultuurmenu Groningen aan ons eigen cultuurmenu. Verder gebruiken wij de site van K&C (= expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur) om invulling te geven aan ons eigen cultuurmenu. Door ons eigen cultuurmenu op deze manier op te zetten komen kinderen gedurende hun schoolloopbaan met alle disciplines in aanraking. Hierbij is sprake van een verticale leerlijn.

 

Schema Eigen cultuurmenu Obs de Ploeg

 

Schooljaar

Literatuur

Drama

Dans

Media

Muziek

Cultureel Erfgoed

Beeldend

1

2018-2019

x

 

 

 

x

 

 

2

2019-2020

 

Corona

 

 

 

Corona

 

3

2021-2022

 

x

 

 

 

x

 

4

2022-2023

 

 

X

 

 

 

x

5

2023-2024

 

 

 

x

 

x

 

6

2024-2025

x

 

 

 

x

 

 

7

2025-2026

 

x

 

 

 

x

 

8

2026-2027

 

 

x

 

 

 

x

9

2027-2028

 

 

 

x

 

x

 

Totaal

 

2

2

2

2

2

4

2

 

 

Creatieve workshops 2 periodes x 4 ochtenden 1,5 uur = 8 ochtenden conform jaarplanning  

Groepen

Inhoud gebaseerd op de zeven kunstdisciplines

 3 t/m 5

Literatuur, drama, muziek, media, beeldend, dans, cultureel erfgoed

 6 t/m 8

Literatuur, drama, muziek, media, beeldend, dans, cultureel erfgoed

 

Cultuurmenu Groningen

Ieder schooljaar nemen alle groepen deel aan een voorstelling of concert uit het Cultuurmenu Groningen.