Links voor ouders

Er is hard gewerkt aan de digitalisering van het aanmeldproces voor de VO scholen van O2G2. Inmiddels is dit afgerond en kan een ouder of een leerling zich via een website van de VO school digitaal aanmelden door op onderstaande link te klikken.

 

O2G2 (openbaar onderwijsgroep groningen)

Per 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs in de stad Groningen verzelfstandigd en ondergebracht in een nieuwe stichting: de Openbaar Onderwijs Groep Groningen of kortweg O2G2.

 

Deze naam moet zich de komende jaren ontwikkelen tot een herkenbaar kwaliteitskeurmerk voor al onze scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs in en rondom de stad Groningen.

 

Onze ambitie?

O2G2 staat voor kwaliteit. Wij hebben de ambitie om verder te bouwen aan een gevarieerd, kwalitatief hoogstaand en innovatief aanbod van openbaar basisspeciaal en voortgezet onderwijs in en om de stad Groningen.

 

Ons motto?

"Samen sterk voor goed en innovatief onderwijs". Met al onze medewerkers zetten wij ons daar heel intensief voor in. Wij willen jongeren de bagage meegeven die zij nodig hebben om hun plek in de maatschappij te vinden. Als scholen werken we daartoe nauw met elkaar samen.