Conflicthantering & Sociale Competentie in het Onderwijs

Op OBS de Ploeg werken we met de C&SCO (spreek uit kasko)-methode. Deze methode is ontworpen om op een constructieve manier te bouwen aan een veilig en prettig leefklimaat. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld de activiteiten, pleinregels, de organisatie van de lessen en de inrichting van de lokalen. We streven naar een klimaat op school waarin iedereen zich gerespecteerd en betrokken voelt.