Gezinsklas

Op onze school bieden wij de mogelijkheid om geselecteerde kinderen te laten deelnemen aan de gezinsklas. Kinderen die problemen hebben met hun concentratie/werkhouding/ luisterhouding/gedrag in de klas gaan samen met één van hun ouders/verzorgers één dagdeel per week naar school.

 

De lessen worden begeleid door een psycholoog en een therapeut van Madelies. Ook is er iedere week een leerkracht/medewerker van de school bij de les aanwezig.

In de gezinsklas worden doelen opgesteld waaraan de leerlingen de rest van de week in klas gaan werken. Dat kan bijvoorbeeld zijn: 'ik krijg mijn werk af' maar ook: 'ik blijf van andere kinderen af'. Er moeten in ieder geval doelen te formuleren zijn waaraan de leerling kan werken in de klas.

De periode dat een kind samen met de ouder/verzorger in de gezinsklas is, is ongeveer 8 á 10 weken. Kinderen uit alle groepen komen bij elkaar met een “eigen” volwassene. Die volwassene kan een van de ouders zijn, maar ook opa/oma, buurvrouw, voetbaltrainer, enz. Het mag ook elke keer iemand anders zijn. Samen met de begeleiders wordt een aantal activiteiten gedaan:

 

- samen schoolwerk maken

- samen spelletjes/activiteiten doen

- contactmoment met andere ouders

- doelen opstellen voor de rest van de week

 

Doelen van de gezinsklas:

- het gaat beter in de klas

- het gaat beter thuis

- ouders zijn meer betrokken bij school

- ouders kunnen elkaar tips geven

 

Omgeving

Kinderen met problemen met hun concentratie/werkhouding/luisterhouding/gedrag zijn niet alleen lastig voor zichzelf, maar ook voor hun ouders/verzorgers, leerkrachten en de andere leerlingen in de klas. In de gezinsklas wordt ouders/verzorgers en kinderen geleerd het gedrag te veranderen. 

 

Brug
'Als kinderen in de klas moeilijk mee kunnen komen, dan is het logisch om te kijken of we daar met z'n allen wat aan kunnen doen', zegt Joost Madern van Madelies. 'De ouders kunnen een brug slaan tussen thuis en school'. 

Tijdens de les praten ouders en kinderen samen over de lessen en over de problemen die ze ervaren. Maar er is ook tijd voor de gewone schoolvakken. De ouders verplaatsen zich dan naar een ander lokaal, waar ze met een psycholoog praten over het gedrag van hun kind. 

 

Selectie

De kinderen worden door de leerkracht in samenwerking met onze intern begeleider geselecteerd voor mogelijke deelname aan de gezinsklas. De ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de procedure. Daarna start de procedure tot aanmelden. De aanmelding loopt via het WIJ-team Hoogkerk. Het WIJ-team verstrekt de zorgtoewijzing.

 

Kosten

Aan de gezinsklas zijn geen kosten verbonden.