KIWI-groep

De KIWI- groep is een groep voor kinderen van 3 en 4 jaar. Het is een samenwerking tussen onze school en de SKSG Ranonkel. De groep wordt begeleid door vaste medewerkers van beide instanties.

 

Visie

Wij willen kinderen gelijke en optimale ontwikkelingskansen bieden door peuters en kleuters samen in een rijke speel-leeromgeving in aanraking te brengen met spel, taal, creativiteit en sociale interacties. Hierbij oog hebbend voor de ontplooiing van de talenten van de kinderen. Wij werken hierin samen met de ouders om een doorgaande lijn van kinderopvang naar basisschool te realiseren. Op deze manier kunnen zij vol zelfvertrouwen en blij op de basisschool starten.

 

Uitgangspunten:

- Krachtig en zelfverzekerd naar de basisschool

- Peuters en kleuters spelen en leren samen

- Samenwerking doorgaande leerlijn tussen SKSG Ranonkel en Obs de Ploeg.

 

Doelen

  1. De overgang naar school verloopt soepeler voor het kind.
  2. De 3-jarigen kennen de omgeving, leerkrachten en andere kinderen.
  3. 3-jarigen zien en voelen de school; start in kleutergroep wordt voorspelbaarder en daarmee emotioneel veiliger.
  4. Aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.
  5. 4-jarigen kunnen eerdere ontwikkelingsfases of hun spel behorende bij ontwikkelingsfases verdiepen, om eventuele hiaten in te halen of jongere kinderen te 'coachen'.
  6. Zelfvertrouwen en competenties (sociaal, cognitief, motorisch bij kinderen ontwikkelen), die voorwaardelijk zijn om deel te nemen aan het (kleuter) onderwijs en het latere maatschappelijke leven.

 

Thema’s

Thema’s zijn ontwikkelingsgericht, sluiten aan bij de belevingswereld en ontwikkelfase van 3-6 jarigen. De omgeving is zo ingericht dat deze uitdaagt tot spelen. We zien uitbundig rollenspel in de huishoek en de wisselende themahoek. Er wordt volop gewerkt met creatieve materialen en er is veel tijd voor het buitenspelen en bewegen. Daarnaast zijn er gestructureerde groepsmomenten zoals de (korte) ochtendkring, het gezamenlijke fruit eten en het voorlezen.

 

De KIWI groep is iets minder schools voor de jonge vierjarigen en biedt net iets meer uitdaging aan de driejarigen. De kleuters krijgen alle kans om hun spel te verdiepen en voelen zich groot en competent als zij de jongere kinderen helpen of iets uitleggen. De peuters daarentegen worden op een natuurlijke wijze ingewijd in de volgende ontwikkelingsstappen en we zien dat hun ontwikkeling hierdoor in een versnelling terecht komt.

 

Eten/drinken

Kinderen die deelnemen aan de KIWI groep hoeven op die dagen geen eten en drinken van huis mee te nemen.

 

Ouders

Ouders hebben een grote invloed op de ontwikkeling van hun kind. In de begeleiding en ontwikkelingsstimulering van kinderen is een belangrijke rol weggelegd voor de ouders. Om die reden proberen wij ouders zo goed mogelijk te betrekken bij wisselende activiteiten in de voorschoolse voorziening op school. Streven is om samen met ouder(s)/verzorgers kinderen het benodigde klimaat te bieden om zich optimaal te kunnen ontplooien.