Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs? De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als ook voor de kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen. Om maatwerk te leveren is een passend onderwijsaanbod nodig, vandaar de naam. De leerkracht is verantwoordelijk voor alle leerlingen in haar klas. Zij kijkt wat de leerling nodig heeft en past haar handelen daarop aan. Hiermee komt ze tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerling zodat deze zich kan ontwikkelen. Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkracht hierbij.

 

De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij het bieden van het onderwijsaanbod dat past bij de leerlingen en zij coördineert de leerlingenzorg. Mocht er extra zorg nodig zijn op het gebied van leren, het gedrag en/of in de thuissituatie dan wordt er samen met ouders gekeken naar een aanpak. Het streven is om de leerling in de eigen klas te ondersteunen en zoveel mogelijk te laten profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Hierbij kunnen we een beroep doen op de ervaring en kennis vanuit het speciaal basisonderwijs. Soms is er echter onderzoek nodig of moet er worden gezocht naar een vorm van hulp voor ouders en/of kind buiten de school. In sommige gevallen blijkt uiteindelijk dat wij als school niet meer tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling. Dan is het onze verantwoordelijkheid een passende oplossing te vinden binnen ons samenwerkingsverband.

 

Mocht u vragen hebben over de leerlingenzorg op OBS de Ploeg, kunt u altijd terecht bij de IB ‘er en de directie, tel. 050 3210 455.