Plusgroepen

HET AANBOD VOOR LEERLINGEN OP BEGAAFD NIVEAU

 

Binnen alle groepen hebben wij een aanbod voor leerlingen die bovengemiddeld presteren en/of op begaafd niveau presteren. Hiervoor gebruiken wij verschillende verrijkende- en verdiepende leerstof. Voor de doorgaande lijn binnen de school maken wij o.a. gebruik van Levelboxen. In deze boxen zitten allerlei leuke uitdagende materialen en werkboeken.

 

Daarnaast hebben wij drie eigen plusgroepen; de Raketten 1/2de Astronautengroep 3/4/5 en de Astronautengroep 6/7/8 (voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en /of onderwijsbehoefte op begaafd niveau). De Raketten krijgen één keer per week onder begeleidng van Monique Bosma (specialist begaafd) buiten de groep een passend onderwijsaanbod. Dorien Bouwhuis is specialist op het gebied van talentontwikkeling en begaafdheid en zij begeleidt de Astronautengroepen. De Astronauten gaan één dagdeel per week naar de Astronautengroep.

 

Om een breed onderwijsaanbod te bieden, aansluitend bij het ontwikkelen van de 21ste -eeuwse vaardigheden, waarmee recht wordt gedaan aan de specifieke leerbehoeften van begaafde leerlingen, werken wij met doelen uit de drie domeinen: leren leren, leren denken en leren (voor het) leven. Wij richten ons bij de Raketten en in de Astronautengroepen op het ontdekken en ontwikkelen van je eigen talenten.

 

Er wordt zoveel mogelijk variëteit aangeboden in de activiteiten en opdrachten, omdat dit past bij de manier waarop begaafde leerlingen leren. Daarnaast hebben de leerlingen (in samenwerking met leerkracht en ouders) persoonlijke doelen opgesteld waar ze aan werken.

 

 

 

Documenten