Success for all

 

In de groepen 3, 4 en 5 geven we les aan de hand van de methode Success for All, begeleid door de Rijksuniversiteit Groningen. Success for All is gericht op de talige ontwikkeling van de leerlingen door succeservaringen. In groep 3 is het een combinatie van Veilig Leren Lezen en Success for All. In de groepen 4 en 5 wordt er gewerkt met 'echte' kinderboeken. Leerlingen werken veel samen in groepen en in tweetallen. Op deze manier komt het technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat aan bod. Plezier in lezen staat voorop!

Video's

SFA video