Success for all

 

In de groepen 1 t/m 8 geven we les aan de hand van de methodiek van Success for All, begeleid door de Rijksuniversiteit Groningen. Success for All is gericht op de talige ontwikkeling van de leerlingen door succeservaringen. In groep 1/2 vindt de voorbereiding van het programma plaats. De leerlingen  maken onder ander kennis met de werkvormen en tekens die in groep 3 en hoger ook gebruikt worden. In groep 3 is het een combinatie van Veilig Leren Lezen en Success for All. In de groepen 4 t/m 8 wordt er gewerkt met  “echte” kinderboeken. De leerlingen werken binnen hun eigen groep én groepsoverstijgend samen in groepen en in tweetallen. Op deze manier komt het technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat aan bod. Plezier in lezen staat voor op.

Video's

SFA video