Toetsen en rapportgesprekken

Alle leerlingen maken twee keer per jaar een Cito-toets. Groep 8 maakt in april de eindtoets van Cito. Daarnaast maken wij gebruik van observaties en methodegebonden toetsen om een goed beeld te krijgen van onze leerlingen. In groep 1 en 2 gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Schatkist om de leerlingen te observeren.

 

Aan het begin van elk jaar (gr.3 t/m 8) bent u welkom voor een kennismakingsgesprek met de (nieuwe) leerkracht.

Oudergesprekken vinden 3 keer per jaar plaats. In november kunt u zich via het mijnSchool portaal digitaal intekenen voor de voortgangsgesprekken. In februari en juni plannen we rapportgesprekken in.

 

Aug/sept : kennismakingsgesprekken (3 t/m 8)

november : oudergesprekken (1 t/m 8)

februari : rapportgesprekken (3 t/m 8)

juni : rapportgesprekken (1 t/m 7)