Groep 3

De overgang van de onderbouw (groep 2) naar groep 3 is voor veel kinderen een spannende gebeurtenis. in groep 3 ligt de basis voor het leren lezen, rekenen en schrijven, waar we het hele schooljaar intensief mee bezig zijn. In de ochtend zijn we voornamelijk met deze vakgebieden bezig.

 

Voor het leren lezen gebruiken we de methode Succes for all en Veilig leren lezen. Succes for all is niet alleen een leesmethode, maar ook een taal- en sociale-vaardigheids-methode. Voor meer informatie kunt u op deze site een filmpje bekijken.

 

De methode Veilig leren lezen is opgebouwd uit verschillende kernen. Na elke kern volgt een toets om te kijken op welk leesniveau de leerlingen uitkomen. Naar aanleiding hiervan komt een leerling in een leer-groep; de basisgroep, de verdiepte groep (extra/andere leerstof), de intensieve groep (extra instructie, begeleide inoefening).

 

Voor het leren rekenen gebruiken wij de methode Alles Telt. Deze is opgebouwd uit verschillende blokken. Na elk blok volgt er een toets en kunnen wij naar aanleiding daavan de leerlingen weer indelen in een leer-groep.

 

Wij schrijven met potlood en leren alle schrijfletters schrijven.

 

De middagen besteden we voornamelijk aan gymnastiek, techniek, natuuronderwijs, verkeer, handvaardigheid, wereldorientatie, en muziek. De gymnastieklessen worden door een vakleerkracht gegeven.

 

Zelfstandigheid vinden wij belangrijk. Dit stimuleren wij door te werken met de 'flexibele start', een planbord, keuzewerk, zelfstandig-werken-blokjes en aan het einde van groep 3 te starten met een taakbrief.

 

Door gebruik te maken van de methode Succes for All, de methode Sociale talenten, de Gouden weken en de Ik koffer, zorgen wij samen met de kinderen voor een fijne sfeer in de groep, een leeromgeving gericht op samenwerken en samen-leren en ..... sociaalvaardige kinderen.

 

Drie keer per jaar bezoeken wij de schooltuinen. Tijdens deze lessen zijn de leerlingen actief met de natuur bezig. ook cultuur komt aan bod middels een project of een bezoek aan een museum of voorstelling. Een aantal keren per jaar hebben wij creatieve ochtenden.

 

Elk jaar hebben wij een optreden (schooltoneel) voor ouders, oma's en opa's en de kinderen van groep 3 t/m 8.

 

Onze onderwijsassistent help regelmatig mee. Zij geeft de leerlingen extra ondersteuning of verdieping buiten de klas.