Groep 4

In groep 4 hebben wij rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en schrjven. Als zaakvakken hebben we aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer. 

Wij werken in groep 4 met het programma Succes for All. Dit een programma voor basisscholen waarbij wordt ingezet op het actief gebruiken van taal en samenwerken in teams.

Kinderen leren elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. Succes for All stimuleert dus niet alleen de taal/leesontwikkeling, maar

ook de sociale ontwikkeling. Succes wordt in de klas en het team gevierd! Bij rekenen en spelling werken wij met de instructiegroep, basisgroep en de plusgroep. 

De instructiegroep krijgt iets meer uitleg dan de basisgroep en de plusgroep krijgt iets meer uitdaging. Door gebruik te maken van het programma Succes for All, de methode Sociale talenten en de Gouden weken, zorgen wij samen met de kinderen voor een fijne sfeer in de groep, een leeromgeving gericht op samenwerken en samen-leren en .....  sociaalvaardige kinderen.

 

Onze overige activiteiten zijn: het bezoek aan de schooltuintjes, de bibliotheek, de creatieve ochtenden, sportochtenden, de zomermarkt, kerstdoemarkt,en de kinderboekenweek.

 

Eens per jaar hebben wij schooltoneel, Alle ouders, oma's en opa's zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.