Groep 5

Op de ochtend zijn we vooral bezig met rekenen, technisch en begrijpend lezen, taal en spelling, terwijl de middagen meer gevuld zullen worden met vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en de creatieve vakken.

Kortom een druk programma dat uiteraard ook ruimte laat voor leuke, andere activiteiten rondom bijvoorbeeld de kinderboekenweek- en projectweek, vieringen van feesten als Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst een voorbereidingen voor ons schooltoneel.

 

Voor rekenen, spelling en lezen geven we gedifferentieerd les, dat inhoudt dat we in maximaal drie niveaus werken: Een “gemiddelde” basisgroep, een groep die meer verdieping van lesstof aankan en een groep die moeite heeft met de lesstof. Afhankelijk van in welke groep de leerling zit, wordt meer of minder instructie gegeven. Daarvoor is het onder andere noodzakelijk dat leerlingen ook zelfstandig kunnen werken en daar hebben we binnen de school gezamenlijke afspraken over.

 

Begrijpend en technisch lezen zijn speerpunten op onze school, mede omdat onze maatschappij dat in de praktijk veel van ons vraagt. Begrijpend lezen gaan we, naast de actuele weektekst uitbreiden met woordenschat en “andere tekstsoorten” voor de groep die meer verdieping nodig heeft bij lezen.

 

Het taakwerk zal in groep 5 nog meer beroep doen op zelf leren plannen, organiseren, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen werk.