groep 7

Bij het vak rekenen werken we met een instructiegevoelige groep, een instructieafhankelijke groep en een instructieonafhankelijke groep. Daarnaast is er nog een speciale groep met Maatschrift. We werken met de methode Alles telt.

Taal wordt aangeboden met de methode Taal Actief. Alle noodzakelijke taalvaardigheden komen daar aan bod.

Natuurlijk wordt er gewerkt aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en verkeer. In groep 7 wordt het schriftelijk- en het praktische verkeersexamen afgenomen.

 

Begrijpend lezen wordt gedaan met Nieuwsbegrip. Iedere week een tekst over een onderwerp dat actueel is. Daarbij wordt het tweede gedeelte digitaal gedaan.

 

De kinderen hebben twee keer per week gymnastiek in de sporthal naast de school.

 

Er wordt bij alle vakken zowel individueel,  met maatjes, losse tweetallen , groepjes of met cooperatieve werkvormen gewerkt.

Het taalonderwijs is het komend schooljaar een punt van aanpak.

 

Natuurlijk wordt er ook Engels gegeven. Zowel schrijven als spreken en luisteren komen hier aan bod.

Er wordt gewerkt met een weektaak. De leerlingen kunnen zelf een deel van het werk indelen over de week.

Er wordt per schooljaar minstens 1 spreekbeurt en 1 boekbespreking gedaan.