Groep 8

Groep 8 is een bijzonder jaar! Het is het laatste jaar voordat de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Er wordt in groep 8 hard gewerkt om de kinderen hierop voor te bereiden. Zo leren de kinderen vanaf de eerste dag gebruik te maken van een agenda. Kinderen vullen hier hun weektaak op in en leren zo te plannen en hun werk te overzien. Ook wordt er in groep 8 veel samengewerkt. Dit kan middels een project, maar ook tijdens een instructieles komt samenwerking veelvuldig voor. 

In groep 8 krijgen de kinderen steeds meer verantwoordelijkheid voor henzelf en ook voor hun omgeving. Zo kunnen de kinderen zich vrijwilllig opgeven om verkeersbrigadier te zijn. Ook lezen de kinderen van groep 8 voor in andere groepen en begeleiden ze de onderbouw tijdens sportevenementen. 

 

In de ochtend worden de meeste instructielessen gegeven voor taal, rekenen, spelling, woordenschat en lezen. Hierbij houden wij rekening met verschillen tussen kinderen door adaptief les te geven. Er wordt actief gewerkt om alle kinderen het eindniveau van groep 8 te laten halen. In de middag staan andere vakken centraal, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, gymnastiek, muziek en handvaardigheid. Ook komen er dikwijls gastdocenten lessen of onderdelen van lessen verzorgen. Daarnaast hebben wij drie keer per jaar drie creatieve ochtenden waarbij kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten. Naast eigen leerkrachten roepen we ook hierbij de hulp in van vakdocenten. 

 

In groep 8 is er aan het einde van het schooljaar een musical die door de kinderen wordt ingestudeerd en opgevoerd. Ook gaan de kinderen in groep 8 op een meerdaagse schoolreis. Een actief programma, dat vergezeld gaat met veel plezier en  zorgt voor een onvergetelijke ervaring aan het eind van groep 8!