Bestuur

Over ons

Openbaar Onderwijs Groep Groningen is gevestigd in de stad Groningen.

Per 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs in de stad Groningen verzelfstandigd en ondergebracht in een nieuwe stichting: de Openbaar Onderwijs Groep Groningen of kortweg O2G2.

 

Deze naam heeft zicht de afgelopen jaren ontwikkeld tot een herkenbaar kwaliteitskeurmerk voor al onze scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs in en rondom de stad Groningen. Tegenwoordig heet de Stichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG).

 

Onze ambitie?

OOG staat voor kwaliteit. Wij hebben de ambitie om verder te bouwen aan een gevarieerd, kwalitatief hoogstaand en innovatief aanbod van openbaar basisspeciaal en voortgezet onderwijs in en om de stad Groningen.

 

Ons motto?

"Samen sterk voor goed en innovatief onderwijs". Met al onze medewerkers zetten wij ons daar heel intensief voor in. Wij willen jongeren de bagage meegeven die zij nodig hebben om hun plek in de maatschappij te vinden. Als scholen werken we daartoe nauw met elkaar samen.

 

Onze (adres)gegevens zijn:

 

Voorzitters College van Bestuur

Dhr. Theo Douma en Dhr. Hans Jansen

 

Bezoekadres:

Openbaar Onderwijs Groningen

Leonard Springerlaan 39

9727 KB GRONINGEN

 

Postadres:

Openbaar Onderwijs Groningen

Postbus 744

9700 AS GRONINGEN

 

Telefoonnummer: 050 - 321 0300

Wij zijn op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.