Onze school

Geschiedenis


Onze school ‘De Ploeg’ is vernoemd naar de Groningse kunstenaarsvereniging die op 14 juni 1918 werd opgericht.
OBS de Ploeg, Vensterschool Hoogkerk is een openbare school voor leerlingen van 4 tot 13 jaar, die nauw samenwerkt met verschillende instanties in de buurt, zoals de peuterspeelzalen, de bibliotheek, de muziekschool, de naschoolse opvang, het dorpshuis, het kinderdagverblijf, enz.
De Ploeg is de naam van een kunstenaarsvereniging in Groningen die op 14 juni 1918 werd opgericht. Eén van de initiatiefnemers, Jan Altink, bedacht de naam. "Omdat er in Groningen niet zoveel te doen was op kunstgebied, dacht ik aan ontginnen en dus ook aan ploegen en vandaar de naam ‘De Ploeg’”, aldus Altink.
De bedoeling was om een samenwerking op gang te brengen, zodat men elkaar op de hoogte kon houden van de nieuwste ontwikkelingen in de kunst. Daarnaast kon  men door bundeling van krachten over betere ateliers en expositieruimten beschikken.
Een belangrijk gemeenschappelijk thema voor de kunstenaars van De Ploeg was het Gronings landschap. Toch handhaafde elk lid zijn eigen stijl en werkwijze.
 
Omdat in Hoogkerk een flink aantal straten vernoemd is naar Ploeg-kunstenaars en omdat wij na de fusie van vier scholen met een ‘nieuwe ploeg’ gestalte aan het onderwijs moesten geven, leek deze naam zeer geschikt en symbolisch voor onze school.
               

Het vrij toegankelijk onderwijs op OBS De Ploeg is bestemd voor alle leerlingen onafhankelijk van hun gezindte, afkomst, sekse en/of nationaliteit.


 

Situering van de school


 Hoogkerk, voorheen een dorp onder de rook van de stad, hoort sinds 3 april 1968 bij de gemeente Groningen. De  wijk Hoogkerk, bekend om zijn suikerfabriek, is momenteel fors uitgebreid met een drietal nieuwe wijken. Daarnaast heeft het reeds bestaande dorp een ingrijpende facelift ondergaan, m.a.w. het dorpsleven heeft toekomst. OBS de Ploeg ligt in het zuidelijk gedeelte van de wijk.