Missie en visie

De Ploeg geeft KLEUR aan je leven!Op de Ploeg leggen wij een brede basis voor onze leerlingen. Wij bereiden de leerlingen optimaal voor op de toekomstige veranderende samenleving. Door uitdagend onderwijs bereiken wij een levenslange nieuwsgierigheid voor leren. Vaardigheden en kennis zijn van groot belang. Wij leren de kinderen respectvol met anderen om te gaan. Kinderen krijgen zodoende de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een sociaal en zelfverzekerd individu.
 
Wij realiseren onze visie door: 
 • passend onderwijs aan te bieden
 • opbrengstgericht te werken
 • duidelijke doelen te stellen
 • onze kinderen goed te “zien” en hun onderwijsbehoeften / talenten in kaart te brengen en hier op in te spelen
 • gebruik te maken van goede methoden en onderwijsconcepten
 • te zorgen voor een veilige, rijke en uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
 • veel aandacht te hebben voor sociale-emotionele ontwikkeling (samenwerken, zelfstandigheid, open houding, respect)
 • kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces
 • een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar
 • oog en oor te hebben voor ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs
 • te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten
 
En…… door vooral zelf het juiste voorbeeld te geven.