Protocol Schorsing en verwijdering PO en VO O2G2

Dit protocol heeft betrekking op de wettelijke strafmaatregelen schorsing en verwijdering. Er kunnen naast deze wettelijke maatregelen ook pedagogische maatregelen worden getroffen bij incidenten waardoor een leerling tijdelijk uit het reguliere onderwijs wordt gehaald. Deze pedagogische maatregelen worden in dit protocol niet geregeld. De regels betreffende besluiten tot schorsing of verwijdering van leerlingen zijn vastgelegd in artikel 40, lid 1 en 11 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en artikel 27, eerste lid van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de artikels 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit WVO.

 

 

 

 

Documenten