Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Per 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs in werking getreden. Elke school is daarom verplicht een ondersteuningsprofiel op te stellen. Ouders moeten immers weten wat zij tenminste van een school mogen verwachten als het gaat om onderwijsondersteuning.

In dit ondersteuningsprofiel wordt voor OBS de Ploeg omschreven welke basisondersteuning de school kan bieden en welke extra zorg er mogelijk is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

 

Documenten