Schoolplan

Voorwoord

 

De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Openbaar Onderwijs Groningen en de thema's die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema's vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent dat wij de thema's beschrijven, periodiek beoordelen en borgen of verbeteren. Zo hanteren we de plan-do-check-act cyclus. De thema's die we onderscheiden komen (deels) overeen met de standaarden die de inspectie onderscheidt in het toezichtkader 2017.

 

Wij wensen u veel leesplezier!

 

 

Met vriendelijke groet,

directie OBS de Ploeg

 

Documenten