Verkeer

Overal om ons heen hebben we te maken met verkeer; in de stad, in het dorp, in de wijk en rondom de school. Omdat de kinderen op OBS de ploeg onderdeel zijn van het verkeer, vinden wij het van groot belang de leerlingen hierin zo goed mogelijk te begeleiden.

 

We stimuleren onze leerlingen om actief deel te nemen aan het verkeer door lopend of op de fiets naar school te komen. Voor een veilige oversteek staan ouders en leerlngen uit groep 8 te brigadieren. 
Eén ouder participeert in de verkeerscommissie van de school.

 

Als 'verkeersveilige school' (een label die we sinds 2009 hebben gekregen en aangeeft dat verkeerseducatie belangrijk is in het lesprogramma) vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen.

Om veilig verkeersgedrag eigen te maken, organiseren we praktische en theoretische activiteiten.

Voor het verkeersonderwijs maken we gebruik van de educatielijn van Veilig Verkeer Nederland.

 

Van groep 1 t/m 8 gbruiken we de theoretische verkeersmethodes: Rondje verkeer, Stap vooruit, Op voeten en fietsen, de Jeugdverkeerskrant en Stap vooruit.

 

Naast een theoretische verkeersmethode zijn er regelmatig fietsvaardigheden te weten:

  • Streetwise:  Toet, toet groep 1/2; Blik en klik groep 3/4; Hallo auto groep 5/6 en Trapvaardig groep 7/8
  • Dode hoek: De les die je leert hoe je veilig om moet gaan met vrachtauto's in het verkeer
  • Knalrood: Les over de spoorwegovergang/de trein en ons gedrag.

 

Op deze manier zullen de kinderen praktisch en interactief de verkeersvaardigheden trainen.

 

Groep 7 doet mee aan het landelijk theoretisch verkeersexamen en het praktisch verkeersexamen, dat in de stad Groningen op de fiets wordt uitgevoerd.