Verkeer

Een gelabelde school werkt met actuele lesmethoden, doorgaande leerlijnen voor groep 1 t/m 8, organiseert verkeerseducatie-activiteiten en heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school en de school-thuisroutes.

 

Overal om ons heen hebben we te maken met verkeer; in de stad, in het dorp, in de wijk en rondom de school. Omdat de kinderen op Obs de Ploeg onderdeel zijn van het verkeer, vinden wij het van groot belang de leerlingen hierin zo goed mogelijk te begeleiden.

We stimuleren onze leerlingen en ouders om actief deel te nemen aan het verkeer door lopend of op de fiets naar school te komen.  
Om veilig verkeersgedrag eigen te maken, organiseren we praktische en theoretische activiteiten.

Voor het verkeersonderwijs maken we gebruik van de educatielijn van Veilig Verkeer Nederland. Voor groep 1 t/m 8 gebruiken we de theoretische verkeersmethodes: Rondje verkeer, Stap vooruit, Op voeten en fietsen, de Jeugdverkeerskrant en Stap vooruit.

 

Naast een theoretische verkeersmethode zijn er regelmatig fietsvaardigheden te weten:

Streetwise:  Toet, toet groep 1/2; Blik en klik groep 3/4; Hallo auto groep 5/6 en Trapvaardig groep 7/8

Dode hoek: De les die je leert hoe je veilig om moet gaan met vrachtauto's in het verkeer

Knalrood: Les over de spoorwegovergang/de trein en ons gedrag.

 

 Groep 7 doet mee aan het landelijk theoretisch verkeersexamen en het praktisch verkeersexamen, dat op de fiets wordt uitgevoerd.