Verkeerslabel

Verkeerslabel toegekend aan OBS de Ploeg!

 

Op dit moment zijn er 60 basisscholen in onze provincie die het verkeersveiligheidslabel hebben. Een school die dit label behaald heeft, laat zien dat het verkeerseducatie een structurele plaats in het leerplan in alle schooljaren heeft gegeven.

Een gelabelde school werkt met actuele lesmethoden, organiseert  verkeerseducatie-activiteiten en heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school en de school-thuisroutes.