W&T&T-lokaal

  • Onderwijs in Wetenschap en technologie (W&T) is een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Door het stellen van vragen, of door oplossingen te bedenken voor problemen of behoeften, maar ook vanuit eigen fantasie, leren onze kinderen over gebeurtenissen, gebieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen die in de wereld om hen heen voorkomen, hier en daar, en vroeger, nu of in de toekomst. Bij ons W&T-onderwijs in ons ‘wetenschap-talent & technologie lokaal’, zijn verwondering en nieuwsgierigheid startpunt voor ons onderwijs, waarbij veel ruimte is voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen, niet alleen op het gebied van kennis, maar juist ook op persoonlijk en maatschappelijk vlak. Onze W&T-benadering sluit aan bij hoe onze kinderen zich verhouden tot hun leef- en fantasiewereld.?? 

 

  • Vanaf de kleuterperiode gaan kinderen onderzoekend aan het werk in de hoeken met verschillende materialen in hun eigen klasWij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de onderzoekende houding van onze leerlingen en daarbij de talenten te ontdekken en die in stand te houden en/ of verder te ontwikkelen. Vanaf groep 3 gaan onze leerlingen ook naar ons W&T&T-lokaal om daar onderzoekend en ontwerpend te leren. 

  •  

  • Ons Wetenschap en Technologie onderwijs, bestaat uit een combinatie van inzichten uit aardrijkskunde, geschiedenis, natuurict en met verbindingen naar taal en rekenen. Verschillende thema’s komen aanbod, bijvoorbeeld: Licht & Geluid, Uitvindingen, Ons Milieu, Mediawijsheid, Digitale geletterdheid, Uitvindingen, Ruimte & Sterrenkunde enz. ??