“Als ik bij Success for All een woord niet weet,

heb ik altijd de woordmuur”

Extra aanbod

Naast ons standaard-aanbod bieden we ook extra onderwijs buiten de klas aan.

KIWI-groep voor Vervroegde Voorschoolse Educatie (VVE)

De KIWI-groep is een groep voor kinderen van 3 en 4 jaar. Hierin werkt onze school samen met kinderopvanglocatie SKSG Ranonkel. Vaste medewerkers van beide organisaties begeleiden deze groep.

Hierin bieden we kinderen gelijke en optimale ontwikkelingskansen door peuters en kleuters samen in een rijke speel-leeromgeving in aanraking te brengen met spel, taal, creativiteit en sociale interacties. Daarbij letten wij op de ontwikkeling van de talenten van de kinderen.

Wij werken hierin samen met de ouders/verzorgers om te zorgen voor een doorgaande lijn van kinderopvang naar basisschool. Op deze manier kunnen kinderen en hun ouders/verzorgers vol zelfvertrouwen en blij een start maken op de basisschool.

Raketten en Astronauten

Binnen alle groepen hebben wij een aanbod voor leerlingen die bovengemiddeld presteren en/of op begaafd niveau presteren. Hiervoor gebruiken wij verschillende verrijkende- en verdiepende leerstof. Voor de doorgaande lijn binnen de school maken wij onder andere gebruik van Levelboxen. In deze boxen zitten allerlei leuke uitdagende materialen en werkboeken.

Daarnaast hebben wij drie eigen plusgroepen voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en of onderwijsbehoefte op begaafd niveau. Dit zijn de Raketten 1/2, de Astronautengroep 3/4/5 en de Astronautengroep 6/7/8. Deze leerlingen krijgen één keer per week buiten de groep een passend onderwijsaanbod onder begeleiding. Daarin richten wij ons op het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten.

We bieden de Raketten en Astronauten verschillende activiteiten en opdrachten, omdat dit past bij de manier waarop begaafde leerlingen leren. Daarnaast stellen de leerlingen (in samenwerking met leerkracht en ouders/verzorgers) persoonlijke doelen opgesteld waar ze aan werken.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies