“Ik vind de school leuk, omdat er altijd juffen

en meesters zijn om me te helpen”

Medezeggenschapsraden

Wij werken goed samen met onze medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hieronder lees je daar meer over.

Medezeggenschapsraad

We krijgen als school steeds meer eigen verantwoordelijkheid om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Dan is overleg met en verantwoording naar ouders, verzorgers, leerlingen en personeel een noodzaak. Daarom hebben we een MR.

Dat is een groep met medewerkers en ouders/verzorgers van onze leerlingen. Zij bespreken de begroting en plannen van de school. Voor een aantal onderwerpen moet de MR goedkeuring geven voordat we iets veranderen. Wil je meer weten over wat de MR doet? Lees dan verder op de pagina Medezeggenschapsraad van de PO-Raad.

Heb je een vraag of opmerking voor de MR? Je bereikt hen via: medezeggenschapsraad@deploeg.o2g2.nl

Personeelsleden in onze MR

  • Dorien Bouwhuis
  • Charlotte Meulema
  • Rita Hofman 

Ouders/verzorgers in onze MR

  • Henriëtte Roorda
  • Kim van Zanten
  • Didi Delies-Stellingwerff
  • Evelien Oosterbaan

GMR

De leden van de GMR praten mee met het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen over belangrijke zaken die voor de scholen binnen deze stichting spelen. Een aantal zaken moet formeel door het College van Bestuur aan de GMR voorgelegd worden. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op de pagina Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de PO-Raad. Wij hebben te maken met de GMR Primair Onderwijs van Openbaar Onderwijs Groningen.

Een aantal keren per jaar vergadert de GMR met het College van Bestuur. In de GMR Primair Onderwijs zitten zowel ouders als personeelsleden. Onze MR kiest wie van onze MR deelneemt aan de GMR.

Voorzitter en secretaris GMR

De GMR PO heeft een eigen voorzitter en secretaris (het Dagelijks Bestuur). Deze kiezen de leden zelf uit hun midden. De GMR heeft een eigen Reglement en Statuut.

Ambtelijk secretaris: Henriette Hoorn (h.hoorn@o2g2.nl)

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies