“De school is leuk, want we zijn allemaal anders

en van iedereen kun je wel wat leren”

Kindteam

Elke school in de stad Groningen heeft een Kindteam. In het Kindteam werken verschillende instellingen samen in het belang van de kinderen op school. Zo proberen we bij kinderen in ingewikkelde situaties samen op te trekken zodat er één plan is waardoor de kinderen het beter krijgen. Het Kindteam bestaat uit medewerkers van school en medewerkers van andere instellingen.

Op de Ploeg zijn dit:

  • Inge Postma (WIJ-team)
  • Ineke Treurniet (GGD Jeugdverpleegkundige)
  • Nienke Peterson (leerplichtambtenaar)
  • Marijke van der Meer (directeur)
  • Paula Zijlstra (intern begeleider)
  • Martina Deddens (brugfunctionaris)

We komen regelmatig bijeen. Heb je als ouder/verzorger vragen of behoefte aan ondersteuning vanuit het Kindteam, neem dan contact op met een van ons.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies