“Ik vind het leuk dat je hier

veel andere kinderen ontmoet”

Onze aanpak

Ons doel is om leerlingen een brede basis mee te geven, zodat zij zich staande houden in de steeds veranderende samenleving. Wij bieden uitdagend onderwijs en stimuleren levenslange nieuwsgierigheid voor het leren.

 

Ons onderwijs richt zich op de ontwikkeling en het benutten van de eigen talenten van de leerlingen. Daarbij hechten wij veel belang aan respect en ruimte voor elkaar en elkaars ontwikkeling. Dat is nodig om jezelf te ontwikkelen tot een sociaal en zelfverzekerd individu.

Verantwoordelijkheid en uitdaging

We maken onze leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De leerlingen stellen samen met ons duidelijke doelen op. Zij kunnen zich op De Ploeg optimaal ontwikkelen dankzij een veilige, rijke en uitdagende leeromgeving.

Persoonlijke sfeer

De ouders en verzorgers van onze leerlingen ervaren onze school als prettig en warm. Dat merken zij aan het gemak waarmee zij even een praatje maken met onze leerkrachten. En dat geldt ook voor onze leerlingen. We praten niet óver hen, maar mét hen.

Ouder leest voor tijdens het ouder-kind-lezen op vrijdagochtend.

Ouders, verzorgers en leerlingen merken dat zij welkom zijn. In woord en in daad. Want zij zien dat wij luisteren en veel stappen zetten om ervoor te zorgen dat het leren goed gaat en zij zich prettig voelen.

Iedereen doet mee

Om echt mee te doen heb je bepaalde vaardigheden nodig. Onze leerlingen ontwikkelen deze op De Ploeg. Daarvoor gebruiken wij de ideeën van zowel het programma Success for All (SfA) als van De Vreedzame School. Naast een methode voor taal en lezen zet SfA namelijk ook in op de ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden en actief leren.

Wij zien vooral deze laatste twee punten als sleutelelementen voor effectief en goed onderwijs. In wat voor vorm of in welke richting onze leerling ook deel gaan nemen in de maatschappij, samenwerken met anderen zal altijd een rol spelen. Vanaf groep 1 zetten we dan ook systematisch in op samenwerken. In combinatie met onze methode Vreedzame School, waarin leerlingen leren:

  • Gehoord en gezien te worden
  • Conflicten oplossen
  • Samen beslissingen te nemen
  • Verschillen tussen mensen respecteren (standpunten, meningen of zichtbare verschillen)
  • Verantwoordelijkheden nemen voor elkaar, de klas, de school en de omgeving

Zo geven we onze leerlingen een basis mee, om als volwaardig individu deel te nemen aan de maatschappij.  

 

Vreedzame School

Wij zetten de methode De Vreedzame School in en De Ploeg is onderdeel van de Vreedzame Wijk Hoogkerk. Volgens deze methode zien wij de klas en de school als een leefgemeenschap.

Daarin voelen kinderen zich gehoord en gezien, krijgen zij een stem, en leren ze om samen beslissingen te nemen en meningsverschillen op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Leerlingen pakken hierbij de rol van 'mediator' op. Dat zijn leerlingen die andere leerlingen helpen bij verschil van mening of ruzie. Leerlingen herkennen hen gemakkelijk aan de hesjes die zij dragen op het schoolplein. Hoe zij dat doen? Dat laten ze zelf zien in deze tekening.

Als 'mediatoren' lossen leerlingen zelf problemen op.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies