“Het leukst vind ik rekenen, schrijven,

gymmen en Success for All”

Wat is passend onderwijs op De Ploeg?

De kern van Passend Onderwijs is: ervoor zorgen dat ieder kind de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als ook voor de kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen. Kortom: een passend onderwijsaanbod, vandaar de naam.

De leerkracht is verantwoordelijk voor alle leerlingen in de klas. Hij kijkt wat de leerling nodig heeft en past de aanpak daarop aan. Hiermee sluit hij aan bij dat wat de de leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkracht hierbij.

Intern begeleider

De intern begeleider (ib'er) begeleidt de leerkrachten bij het bieden van het onderwijsaanbod dat past bij de leerlingen. Ook organiseert de ib'er de leerlingenzorg. Heeft een leerling extra zorg nodig bij het leren, het gedrag en/of in de thuissituatie? Dan kijken we samen met de ouder(s)/verzorger(s) naar een aanpak.

Daarbij ondersteunen we de leerling zoveel mogelijk in de eigen klas en laten we de leerling zoveel mogelijk profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Hierbij kunnen we een beroep doen op de ervaring en kennis vanuit het speciaal basisonderwijs. Daarbij kunnen we ook putten uit kennis bij collega-scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen.

Soms kan het gebeuren dat onderzoek nodig blijkt of dat we buiten de school moeten zoeken naar een vorm van hulp voor ouders/verzorgers en/of kind. In sommige gevallen blijkt uiteindelijk dat wij als school niet meer tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling. Dan is het onze verantwoordelijkheid een passende oplossing te vinden binnen ons samenwerkingsverband.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies