“Je mag hier op je eigen niveau

werken, dat vind ik heel fijn”

Onze speerpunten

Kennis

Het eigen maken van kennis en vaardigheden is belangrijk om door te stromen naar het voortgezet onderwijs. En vervolgens heb je die kennis en vaardigheden als volwassene nodig om goed deel te nemen aan de maatschappij. Eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap hierin is van belang.

Bij kennis denken wij aan:

 • het ontwikkelen van je verstand via vakken als taal, lezen, schrijven, rekenen
 • bewegen en gezond leven
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en wereldoriëntatie
 • denken, doen en nakijken: leren werken
 • ontdekkend leren; onderzoekende houding aanleren

Om deze kennis te verkrijgen beschikken wij over een digitale leeromgeving, moderne methodes, ontwikkelingsmateriaal, kundige leerkrachten en een omgeving waarbinnen kinderen optimaal kunnen leren door samen te werken.

Leven lang leren

 • Onze leerlingen en team hebben een lerende houding
 • Onze leerlingen oefenen 21e-eeuwse vaardigheden om ze voor te bereiden op een veranderende maatschappij
 • We stimuleren leerlingen en team op het gebied van talentontwikkeling
 • We maken leerlingen en team nieuwsgierig
 • Bij ons leren leerlingen aan de hand van doelen
 • Onze leerlingen werken met moderne methodes, digibord, laptops, tablets, mediatheek en het wetenschap-, talent- en technologielokaal (WTT)

Zo stimuleren wij een levenslange nieuwsgierige houding en de kennis en vaardigheden om te blijven leren.

Eigenaarschap

Onze leerlingen (en team):

 • hebben eigen ontwikkelkracht
 • hebben eigen leerdoelen
 • reflecteren op het eigen handelen

Daarbij gaan wij uit van meervoudige intelligenties. Dat wil zeggen dat wij verschillende manieren waarop iemand intelligent kan zijn zien en aanmoedigen. Iedere leerling en collega heeft eigen talenten en daar zijn wij trots op. Hier mag je zijn wie je bent. Als je jezelf kan zijn, dan benut je je eigen talenten. Daar spelen wij op in met maatwerk in ons onderwijs. Daarbij houden wij rekening met:

 • ieders eigen karakter
 • ieders eigen leermogelijkheden
 • ieders eigen manier van leren
 • ieders eigen manier van omgaan met anderen en omgaan met emoties
 • ieders eigen manier van bewegen (motorische ontwikkeling)

Uitdagend

In onze uitdagende, verrijkende leeromgeving zorgen onze leerkrachten ervoor dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Uitdagen zit in ondernemen, een eigen idee vormgeven, zorgen dat je groeit in je ontwikkeling.

Daarom:

 • maken wij onze leerlingen nieuwsgierig
 • dagen wij leerlingen uit om eigen ideeën vorm te geven aan de hand van ingewikkelde opdrachten (uitdagingen)
 • krijgen kinderen de ruimte om hun eigen ideeën over onderwijs te delen (bijv. door de leerlingenraad)
 • gebruiken leerkrachten verschillende werkvormen om zo verschillende wegen aan te bieden voor het behalen van doelen
 • betrekken we ondernemende ouders bij het onderwijs door hun bedrijf in de school brengen of met school naar het bedrijf toe te gaan

De vaardigheden die in de 21ste eeuw vereist zijn, hebben een structurele plek in ons programma. Zo dagen wij onze leerlingen uit die vaardigheden te leren, maar helpen die vaardigheden onze leerlingen ook weer bij de uitdagingen waar ze voor staan.

Voorbeelden zijn:

 • probleemoplossend vermogen
 • digitale geletterdheid
 • creativiteit
 • kritisch denken
 • communiceren
 • sociale en culturele vaardigheden

Respect

 • wij gaan respectvol met elkaar om
 • wij werken aan de doelen van de Vreedzame school en Vreedzame wijk
 • wij leren onze leerlingen respect te hebben, zorg te dragen voor zichzelf, voor anderen, voor hun omgeving/materialen, voor hun eigendommen en voor die van anderen.

Samen bereiken wij meer.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies