“Het leukst vind ik rekenen, schrijven,

gymmen en Success for All”

Kwaliteit van onderwijs

Wij werken elke dag aan kwaliteit. Daarvoor leggen we een basis met onze persoonlijke manier van werken waarbij we op elkaar letten en van elkaar leren. Medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers houden daarbij open en goed contact met elkaar. Verder zetten we natuurlijk de wettelijk verplichte systemen in waarmee we de voortgang van leerlingen in de gaten houden. Maar we doen meer.

Plan van Aanpak

Op De Ploeg maken we gebruik van het zogenoemde 'Plan van Aanpak'. Vier keer per jaar onderzoeken we welke leerlingen extra onderwijs nodig hebben. Denk daarbij aan leerlingen die mogelijk een achterstand hebben, maar ook aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben om in ontwikkeling te blijven. Elke 6 tot 8 weken beoordelen we deze plannen en bekijken we opnieuw welke vervolgstappen we zetten.

Daarnaast organiseren we drie keer per jaar groepsbesprekingen. Daarin bekijken de leerkracht en de directie met elkaar welke groei de groep doormaakt en maken we een plan voor de komende periode.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de leerkracht scherp blijft op de ontwikkeling van elk kind en kan bijsturen als dat nodig is.

Leerlingen werken aan een project over insecten.

Onszelf ontwikkelen 

Behalve onze leerlingen, blijven wijzelf ook in ontwikkeling. We bekijken constant welke ontwikkelingen en nieuwe inzichten ons onderwijs vooruithelpen en waar wij zelf in kunnen groeien. Zo startten we in het schooljaar 2021-2022 op De Ploeg met het programma van Stichting leerKRACHT.

In dit programma nemen wij ons eigen onderwijs onder de loep. We reflecteren op eigen en elkaars handelen en kijken wat wij kunnen doen om de kwaliteit van onze lessen te verbeteren. Leerlingen praten hierover mee. Dit vinden we belangrijk, want uiteindelijk maken we samen onderwijs.

Bewezen methoden

We verbinden wetenschap en praktijk met elkaar. We zetten methoden en onderwijsconcepten in waarvan ervaring en wetenschap aantonen dat ze werken. En werken we met nieuwe doelen, dan bekijken we wat de wetenschap daar al over heeft geschreven, en vergelijken we onze eigen resultaten met de literatuur. Zo werken we 'evidence informed'. Meer weten? Kijk op de website van Platform Samen Onderzoeken.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies